Deze week is de jaarlijkse VCA-Audit weer uitgevoerd.
Hierbij was alles gelukkig weer perfect op orde.
Voor ons de bevestiging dat het VGM-systeem op de juiste wijze geïmplementeerd is
en voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.
Wij kunnen er weer een jaar tegenaan.
Daarbij kunnen wij ons opmaken voor de overgang naar de nieuwe VCA-norm 2017 6.0!

Wij werken veilig en anders even niet!

Categorieën: Nieuws